Styki pomocnicze

Styki pomocnicze

Styki pomocnicze to urządzenia, których nie może zabraknąć w obwodach elektrycznych. Wiedzą to zwłaszcza ci, którzy na co dzień mają do czynienia z pracą w branży budowlanej, elektrycznej lub przemyśle. Czym dokładnie są styki pomocnicze? 

Co to jest stycznik?

Styk pomocniczy (https://eldor24.pl/styki-pomocnicze/styk-pomocniczy-1z-montaz-czolowy-sp2210-1.html), nazywany również stycznikiem to łącznik elektryczny, który składa się z tzw. styków. Z reguły znajdują się one w stanie rozwarcia, a do ich zwarcie dochodzi pod wpływem działania elektromagnesu lub innego urządzenia. Zasada działania styczników przypomina sposób, w jaki funkcjonują przekaźniki. Do ich zamknięcia, czyli zwarcia dochodzi w momencie załączenia cewki stycznika. Istnieje jednak pomiędzy nimi dość istotna różnica, która decyduje o tym, gdzie znalazły one zastosowanie. Styki pomocnicze są przeznaczone do stosowania w układach silnoprądowych. W praktyce oznacza to, że zadaniem styczników jest załączanie obwodów głównych (np. w silnikach). Rola przekaźników ogranicza się natomiast do obwodów pomocniczych, czyli np. sygnalizacji.

Gdzie występują styczniki?

Elementy te spotyka się głównie w wentylatorach, pompach, grzałkach, syrenach, lampach oraz obwodach silnikowych. Występują wraz z cewkami oraz stykami roboczymi. Są to główne styki stycznika i odpowiadają one za uruchomienie odbiorników silnoprądowych, które znajdują się m.in. w silniku, wentylatorze itp. W każdym obwodzie styków pomocniczych może być jednocześnie kilka. Styki pomocnicze przednie w stycznikach, jak mówi ich nazwa, występują z przodu stycznika. Odpowiadają one za uruchomienie odbiorników silnoprądowych w silnikach itp.

Styczniki pomocnicze — rodzaje

Na rynku znajduje się kilka rodzajów styków pomocniczych. Pod względem konstrukcji styki pomocnicze można podzielić na:

styki pomocnicze
  • Boczne — montuje się je na prawo lub na lewo od stycznika. Taki sposób montażu sprawia, że wysokość stycznika nie ulega zmianie. Zmienia się jedynie szerokość zestawu. Tego rodzaju styki można także czasami nabudowywać;
  • Czołowe — montuje się je w górnej części stycznika. Taki sposób montażu sprawia, że szerokość stycznika nie ulega zmianom. Wpływa to jednak na zwiększenie wysokości całego zestawu. Niektóre styki tego rodzaju można również nabudowywać.

Jak dobrać styk pomocniczy?

Zmieniając styki, warto mieć w pamięci, że zdecydowana większość styków pomocniczych będzie pasować do pozostałych styczników pod warunkiem, że pochodzą one od tego samego producenta. To czy będzie on pasować, można również sprawdzić za pomocą numeru referencyjnego, który jest przypisany do danego styku.