Separator galwaniczny – dlaczego warto być w jego posiadaniu?

Separator galwaniczny – dlaczego warto być w jego posiadaniu?

Separator galwaniczny – dlaczego warto być w jego posiadaniu?

Izolacja między różnymi blokami systemu elektrycznego jest niezbędna w celu bezpiecznego użykowania urządzeń w sieci, a także minimalizowania ryzyka wystąpienia zakłóceń i sprzężeń. W związku z tym warto zaopatrzyć się w separator galwaniczny, który może pełnić kilka funkcji.

Zastosowanie separatorów galwanicznych

Urządzenie przede wszystkim chroni przed prądami błądzącymi oraz służy do konwersji sygnałów pochodzących z urządzeń polowych w sygnały standardowe. Stanowi również dodatkowe zabezpieczenie dla przemysłowych instalacji CCTV ( monitoringu przemysłowego ). 

Separator galwaniczny stanowi realną ochronę ludzi i innych urządzeń przed niebezpiecznymi przepięciami, które mogą powstać w przypadku awarii. Zapobiegnie bowiem przedostaniu się napięcia do układu kontrolnego, co mogłoby się okazać bardzo niekorzystne w skutkach.

Korzysta się z nich również do ochrony obwodów polowych przed zwarciami. Brak separatora może spowodować wystąpienie zwarcia w jednym z nich i awarię całego systemu.

Kolejnym zastasowaniem urządzenia jest możliwość podziału sygnału w ten sposób, aby mógł zostać dostarczony w dwa różne miejsca. Separatory galwaniczne dostarczają sygnał wejściowy do dwóch wyjśc, które są od siebie odizolowane. Ponad służą do tworzenia obwodów, w których współpracować mogą zarówno urządzenia aktywne jak i pasywne. 

Separatory używa się też do ochrony sygnałowych obwodów przed występowaniem sprzężeń wysokoczęstotliwościowych. Jest to tzw. filtracja sprzężeń stanowiąca zabezpieczenie dla obwodów sterujących i pomiarowych.