Ewidencja czasu pracy i i systemy do jej ewidencji

Każdy kto zatrudnia pracowników, wie że jednym z podstawowych obowiązków jest rejestr obecności. Ewidencja czasu pracy https://www.unicard.pl/rejestracja-czasu-pracy daje pracodawcy możliwość nie tylko kontroli obecności ale i efektywności zatrudnianych przez siebie osób. Większość pracodawców ma świadomość, że czas papierowych list obecności przechodzi do lamusa, ich miejsce zajmują systemy do ewidencji pracy.

Czym są te systemy?

Są to z reguły różnego rodzaju rejestratory elektroniczne, które dzięki zbliżeniu identyfikatora sczytują z niego dane konkretnej osoby, w przypadku biometrycznych systemów do ewidencji czasu pracy wystarczy np. odcisk palca, następnie dane te wędrują do elektronicznej bazy.
Dzięki zinformatyzowanej ewidencji czasu pracy mamy od razu dostęp do wszelkich danych dotyczących czasu pracy pracownika: nadgodzin lub wcześniejszych wyjść, liczby i czasu wykorzystanych przerw w pracy, spóźnień itd.

Korzyść dla pracodawcy czy nie tylko?

Nie tylko pracodawca korzysta z takiej formy rejestracji, pracownik ma w zamian pewność, że nie będzie pomyłki w rozliczeniu faktycznie przepracowanych przez niego godzin, daje również motywację do większego zaangażowania w powierzone mu zadania, co przecież najczęściej przekłada się na dodatkową gratyfikację.

Wbrew pozorom tego typu systemy ewidencjonowania sprawdzą się nie tylko w dużej firmie, więc warto z nich skorzystać, ponieważ dają wymierne korzyści w zarządzaniu firmą.