Zapewnienie bezpieczeństwa – systemy kontroli dostępu

W miejscach gdzie pracuje i przewija się dużo osób, musi być określona kontrola dojścia do niektórych pomieszczeń. Zakłada się więc specjalne systemy, które kontrolują kto może wejść do określonej strefy, kto ile czasu tam przebywał lub kto próbował tam wejść mimo zakazu.
Tego rodzaju systemy dostępowe to dzisiaj bardzo nowoczesne urządzenia, doskonal współpracują z komputerami i działają już bezprzewodowo.

Jak to działa?

Systemy dostępowe kontrolują dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref. Wszystko oparte jest na współpracy komputera z nośnikami informacji, które są zbliżeniowe i które są bardzo użyteczne. Owe nośniki to najczęściej karty magnetyczne lub transpordery, którymi mogą być zegarki na rękę.

Jakie są elementy stosowane w kontrolach dostępu?

Najczęściej w systemach dostępowych stosuje się następujące elementy, na bazie których działa kontrola dostępu:
– oprogramowanie KD,
– bramki,
– czytnik kontroli dostępu,
– sterowniki,
– zamki elektroniczne,
– karty magnetyczne lub transpordery.

Kto dzisiaj korzysta z systemów dostępu?

Kontrola dostępu jest bardzo popularna i korzystają z niej zarówno sektory prywatne jak i państwowe. Określone systemy dostępowe doskonale sprawdzają się w wielkich fabrykach jak i w szpitalach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, rekreacyjnych czy na basenach.
Kontrola dostępu pokazuje konkretny czas obecności w danej strefie, przez co można bardzo dokładnie określić dokładny czas pracy pracownika jak i czas przebywania w strefie płatnej klienta.